Czy lokaty przynoszą zyski?

0

Ze względu na fakt, że oprocentowanie lokat jest dość niskie, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy inwestowanie w taki sposób jest opłacalne.

Lokaty należą przede wszystkim do jednych z bardziej bezpiecznych form oszczędzania, zwrot kapitału w przypadku problemów finansowych banku jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego tez na właśnie taki sposób oszczędzania decyduje się coraz więcej osób. Oprocentowanie lokat to zazwyczaj kilka procent w skali roku, jednak do ich założenia wystarczy obecnie nawet kilkaset złotych. Jeżeli ktoś chce osiągać zadowalające korzyści z inwestowania w lokaty, z pewnością powinien to robić sumiennie i co jakiś czas zwiększać inwestowaną kwotę.

Wiele osób zaczynając przygodę z lokatami rozpoczyna od jednej lokaty na najniższa stawkę. Po jej zakończeniu całość pieniędzy, w tym także uzyskany zysk inwestuje w kolejną, często w innym banku, aby poznać nie tylko mechanizmy działania ale także obsługę w bankach. Jeżeli możliwości finansowe pozwalają, dobrze jest założyć więcej niż jedną lokatę, najlepiej na różne okresy czasu. Obecnie warunki lokat z każdym rokiem stają się dla zainteresowanych osób coraz bardziej atrakcyjne, co z pewnością jest między innymi wynikiem coraz większej konkurencji panującej na rynku. To także jeden z powodów, dla którego warto decydować się na lokaty z krótszymi okresami. W sytuacji, gdy na rynku pojawią się nowe możliwości, szybciej można w nie zainwestować.

Z pewnością jednak nie jest opłacalne inwestowanie wszystkich oszczędności. Większość lokat bowiem wymaga od klienta wpłacenia do banku wskazanej sumy, z której nie można korzystać z czasie trwania lokaty. To zaś może powodowa pewne problemy, jeżeli nagle pojawią się w domowym budżecie dodatkowe wydatki. Wprawdzie umowę na lokatę zawsze można rozwiązać, jednakże najczęściej oznacza to wypłatę jedynie zainwestowanego kapitału, bez uzyskanych odsetek. Dobrze jest więc sprawdzić warunki danej lokaty, dokładnie czytając umowę.

Dobrym źródłem informacji odnośnie lokat, ich warunków jak również porad dotyczących inwestowania w ten sposób może być Internet. Dostępne w ni narzędzia, takie jak wyszukiwarki czy porównywarki lokat umożliwiają niemalże błyskawiczne znalezienie najlepiej dopasowanej do oczekiwań danego klienta oferty. Coraz większa ilość ofert dostępnych online, bez konieczności wizyt w banku jak również z minimalną ilością dokumentów sprawia, że szybkość zakładania lokat także jest coraz większa. Zainteresowanie klientów powoduje, że banki starają się konstruować regularnie nowe oferty. Poza tymi, które cały czas dostępne są w bankach często proponują one tak zwane lokaty promocyjne. Najczęściej dotyczy to wysokości oprocentowanie jak również okresu trwania, bywa że bank proponuje zainteresowanym osobom możliwość założenia lokat jedynie na miesiąc. Dzięki temu z pewnością wiele osób może skorzystać z możliwości poznania tej formy oszczędzania.

Demografia, a problematyka oszczędzania

0

Wskaźniki demograficzne w Polsce nie przedstawiają się zbyt optymistycznie. Według MFW liczba osób w wieku produkcyjnym obniży się w kolejnych 20-30 latach w granicach 30%, a to i tak bardzo pozytywna prognoza. Z demografii wynika bardzo prosty wniosek. Nie można skupiać się wyłącznie na publicznym systemie emerytalnym, ale oszczędzać na własną rękę.

Scenariusze demograficzne, a realna potrzeba oszczędzania

Oszczędzanie jest możliwe praktycznie w każdym przypadku pod warunkiem generowania regularnych dochodów z pracy. Najgorsze scenariusze demograficzne mówią o podniesieniu poziomu opodatkowania do absurdalnych poziomów łącznie ze wzrostem wieku emerytalnego. Można powiedzieć, że masz zaledwie 10-20 lat na wygenerowanie optymalnych nadwyżek finansowych umożliwiających zwykłe przetrwanie.

Jak podejść do problemu oszczędzania strategicznie?

Zastanów się, ile pieniędzy wygospodarujesz w ciągu miesiąca. Przemyśl tworzenie bilansu (dochody/koszty) ze szczególnym uwzględnieniem cięcia wydatków. To nie tylko gwarancja pozytywnego wpływu na oszczędności, ale też poprawa zdolności kredytowej. Oszczędzanie najlepiej rozpoczynać od najprostszych instrumentów, czyli najmniej ryzykownych. W kolejności od bezpiecznych do najbardziej ryzykownych masz do czynienia z lokatami bankowymi, obligacjami, funduszami inwestycyjnymi (wysokie prowizje), obligacjami korporacyjnymi (ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa), akcjami spółek dywidendowych (potrzeba monitorowania polityki dywidendy z roku na rok). Najbardziej ryzykowne narzędzia inwestycje to instrumenty pochodne, w tym giełda walutowa Forex.

Dywersyfikacja oszczędności i inwestycji szansą na godną przyszłość

Oszczędzanie w połączeniu z drobnymi inwestycjami obarczonymi niewielkim ryzykiem to realna szansa na pokonanie inflacji i stworzenie poduszki finansowej do standardowej emerytury. Demografia nie kłamie, a liczba urodzeń cały czas spada, dlatego planowanie oszczędzania to nie żaden wymysł, ale pilna potrzeba, która stanowi o być, albo nie być budżetu domowego w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Oszczędzanie na lokatach staje się bardziej opłacalne w okresie wysokich stóp procentowych, a te zmieniają się zgodnie z wahaniami cyklu koniunkturalnego.

Lokaty bankowe a sytuacja rynkowa i okoliczności

0

Na atrakcyjność ofert dotyczących lokat bankowych wpływ ma bardzo wiele rozmaitych czynników. Nie ulega wątpliwości, że znaczenie mają tutaj zarówno parametry odnoszące się do samych propozycji tego rodzaju, jak i czynniki związane z naszą osobistą sytuacją finansową i motywacją do działania, a także innymi okolicznościami dotyczące naszego przypadku. Wiele osób niesłusznie jednak zapomina o tym, że nie należy tutaj bagatelizować także sfery gospodarczej i rynkowej, która niewątpliwie również ma niejednokrotnie duży wpływ na to, czy konkretna propozycja będzie z naszej perspektywy atrakcyjna. Podejmując decyzje w zakresie finansów, musimy ustalić całościowy obraz sytuacji, który nieraz potrafi być naprawdę rozległy. Trzeba zatem pamiętać o wnikliwości i mieć rozeznanie w tematyce finansowej.

Co ma sytuacja na rynku do atrakcyjności lokaty?

Lokaty bankowe, w zamian za to, że znajdują się na nich nasze środki, oferują nam odsetki, które stanowią zysk z całego przedsięwzięcia. Choć są one opodatkowane, wciąż może być to dosyć prosty sposób na zdobycie pewnej kwoty pieniędzy. Ważną rolę odgrywa tutaj kwestia oprocentowania, ponieważ to właśnie od niego, a także od czasu trwania lokaty zależy to, ile ostatecznie zarobimy na tego rodzaju sposobie oszczędzania. Trzeba jednak pamiętać tutaj o tym, że pieniądz systematycznie traci na wartości. Sytuacje odwrotne, gdy tę wartość zyskuje, zdarzają się stosunkowo rzadko. Ta utrata wartości pieniądza nazywa się inflacją, której wskaźniki wyrażone są w procentach i są ogłaszane co miesiąc. Dzięki temu osoby, które śledzą temat i interesują się tym zagadnieniem, mają możliwość monitorowania sytuacji. Można jednak zadać sobie pytanie, co to właściwie ma wspólnego z lokatami bankowymi. Otóż jak się okazuje, całkiem sporo, ponieważ jeżeli nasze pieniądze leżą w szufladzie, wówczas dotyczy ich cały wskaźnik inflacji. Jeżeli natomiast pracują i zarabiają, mamy niejako możliwość wpłynięcia na skalę tego zjawiska. Ważne jest zatem to, jakie oprocentowanie oferują nam poszczególne lokaty bankowe i jak ma się to do wspomnianego wcześniej wskaźnika inflacji. Problemem jest tutaj jednak to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy na rynku. Może się zatem okazać, że zmiany inflacji zadziałają na naszą korzyść, ale równie dobrze może być całkiem odwrotnie.

Okoliczności towarzyszące naszemu zainteresowaniu lokatami bankowymi

Ważne jest także to, aby ustalić, co właściwie skłoniło nas do zainteresowania się takim rozwiązaniem, jakim są lokaty bankowe. Przyczyny tego rodzaju decyzji mogą być bowiem naprawdę różne. Często chodzi po prostu o poszukiwania sposób na oszczędzanie, jednak niejednokrotnie zdarza się, że mamy sprecyzowany cel, którym jest osiągnięcie konkretnego zarobku z tytułu odsetek. Jeżeli zastanawiamy się nad umieszczeniem swoich środków na lokacie, bez wątpienia trzeba określić szczegóły naszej indywidualnej sytuacji finansowej, a także możliwości w tym zakresie. Lokata jest umową o charakterze terminowym, a jej zerwanie przed czasem najczęściej powoduję utratę wypracowanych dotychczas odsetek. Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest to, aby umiejętnie określić, ile pieniędzy możemy umieścić na lokacie bankowej, aby nie być zmuszonym później do wypłacenia ich przed terminem. Nieprzewidziane decyzje w tym zakresie mogą sprawić, że całe przedsięwzięcie straci sens. Należy zostawić sobie tutaj pewien zapas środków i nie planować budżetu na styk. Nigdy nie wiadomo przecież, co się wydarzy. Co prawda zawsze mogą wystąpić nieoczekiwane sytuacje, których nie sposób było wcześniej przewidzieć, jednak należy to już uznać za ryzyko wpisane w tego rodzaju działania. Dobrze jest być przygotowanym na wszelkie ewentualności.

Zakładanie lokaty- czy warto skusić się na takie rozwiązaniem

0

Na pewno każdemu z nas zależy na tym, aby przy jak najmniejszych wkładach własnych, uzyskać jak najwyższe zyski. Przypadki takie faktycznie się zdarzają, ale jednocześnie są one obarczone sporym ryzykiem. Wobec  tego znacznie lepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na zakup produktów jakimi są depozyty terminowe lub lokaty dynamiczne. Depozyty terminowe są dość wysoko oprocentowane. Górna granica w tym przypadku już określana średnio na poziomie 8 procent. Niewątpliwie mamy dostęp także do niżej oprocentowanych produktów, jednakże logicznym jest to, że im wyższe będzie oprocentowanie, tym wyższy zysk wypracuje nasz kapitał początkowy. Pamiętajmy jednakże o bardzo ważnej kwestii, a mianowicie gdy wypłacimy z depozytu terminowego nasz wkład, stracimy całość odsetek, co nie jest już zbyt korzystne, bowiem tak naprawdę nic w taki sposób nie zyskamy a zmarnujemy tylko czas.

Kiedy natomiast często zdarzają nam się niespodziewane wydatki- lokaty dynamiczne są idealnym rozwiązanie, bowiem są one zdecydowanie bardziej elastyczne. Prze nasze przyzwolenie na operowanie pieniędzmi dla banku, niemalże w dowolnym momencie można wycofać cały wkład z lokaty, przy czym nie traci się żadnych odsetek. W tym przypadku oprocentowanie jest nieco niższe niż przy klasycznym depozycie terminowym, jednakże opcja ta jest świetna w razie jakichkolwiek nieplanowanych wydatków. Także osoby niezbyt cierpliwe na pewno będą bardzo zadowolone z takiej formy oszczędzania. 

Obie te opcje są bardzo atrakcyjne i bez wątpienia każdy będzie się skłaniał ku jednej z nich. Pamiętajmy o tym, że lokaty to pewny zysk, a założyć je możemy posiadając co najmniej 300 PLN. Tak więc nawet jeżeli nie zarabiamy zbyt dużo, mamy sposobność do skorzystania z takiej opcji. Coraz więcej banków dla wygody klientów udostępnia także lokaty internetowe. Można je zakładać bez odwiedzania banku, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Jeżeli nie mamy jak dotrzeć do banku, bo np. problemy z poruszaniem towarzyszą mam na co dzień, jest to wyjście idealne.

Lokaty w każdych warunkach przynoszą zyski pod warunkiem, że przestrzegamy kilku zasad.

Warto więc wybrać taką opcję, jeżeli chcemy oszczędzać w bezpieczny i bardzo przystępny sposób. Tutaj nie liczy się nasza terminowość ani wysokie wpłaty, bowiem lokaty występują w tak wielu formach, że dla każdego znajdzie się doskonałe rozwiązanie, nie obarczone zbyt wysokimi opłatami ani skomplikowanymi procedurami.

Lokata bankowa – oprocentowanie na przełomie marca i kwietnia

0

Aktualne oferty banków dotyczące lokowania oszczędności Klientów nie przyciągają wielu entuzjastów. Taka sytuacja może mieć miejsce jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Nie musisz jednak rezygnować z możliwości powiększenia swojego kapitału. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje pieniądze to właśnie najlepszy sposób, który dodatkowo pozwoli Ci na uzyskanie odsetek naliczonych przez okres na jaki podpiszesz umowę. Lokata bankowa może nadal być dla Ciebie usługą, na którą warto zwrócić uwagę. Musisz jednak zadbać o to by wybrać ofertę, która zagwarantuje Ci najlepsze warunki i będzie narzędziem, które pomoże Ci realizować Twoje plany. W tym celu możesz skorzystać z bezpłatnego rankingu, który pozwoli Ci zapoznać się z kilkoma najlepszymi usługami oszczędnościowymi, które aktualnie oferują najlepsze oprocentowanie.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w ubiegłym miesiącu pozostawia szansę na to, że w ciągu kilku miesięcy sytuacja dotycząca lokat bankowych ulegnie poprawie. Wszystko dlatego, że zarząd RPP ogłosił iż marcowe obniżenie stóp procentowych było ostatnim z planowanych, a kolejne działania będą miały na celu przywrócenie poprzedniej wartości stóp referencyjnych. Mimo to należy uzbroić się w cierpliwość i przeczekać trudniejszy okres w oczekiwaniu na wyższe oprocentowanie depozytów.

Jak założyć atrakcyjny depozyt?

Lokata bankowa wciąż jest najłatwiej dostępną i najpopularniejszą usługą skierowaną do osób, które dysponują wolnym kapitałem. By założyć lokatę wystarczy wypełnić internetowy wniosek, podać swoje podstawowe dane i przelać środki na wskazany rachunek. Ponadto nie wymaga to od usługobiorcy żadnych dodatkowych usług finansowych. Lokata bankowa jest świetnym sposobem na rozpoczęcie swojego oszczędzania, przede wszystkim ze względu na to, że Klient nie musi posiadać wiedzy o rynku. Wystarczy zaznajomienie z ofertami i wybranie tej, która będzie najodpowiedniejszą. Dlatego też przeglądanie miesięcznych porównań usług jest doskonałym rozwiązaniem by przynajmniej mieć rozeznanie w najciekawszych ofertach banków. Pozwoli Ci to na elastyczne lokowanie gotówki w zależności od atrakcyjności dostępnych depozytów.

Aktualne porównanie lokat

Z końcem marca oraz początkiem kwietnia lokaty wciąż oferują taką samą wartość odsetek. Jeżeli zależy Ci na dobrej lokacie, wybierz usługę krótkoterminową, wśród nich masz szansę na zawarcie umowy z najwyższym oprocentowaniem kapitału. Przede wszystkim jednak miej na uwadze to, że najlepsze oferty skierowane są praktycznie wyłącznie dla nowych Klientów instytucji.

  • Idea Bank – Lokata Happy

    Bank nie wymaga założenia rachunku osobistego, z depozytu mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy do tej pory nie korzystali z żadnej usługi Idea Banku. Oprocentowanie zdeponowanych środków w skali roku wynosi 4,00%. Maksymalny czas trwania umowy to 3 miesiące.

  • Getin Bank – Lokata na Start

    Lokata bankowa dla nowych usługobiorców w Getin Banku trwa maksymalnie 2 miesiące. Oprocentowanie w skali roku wynosi 3,50%. Minimalna kwota wymagana do założenia depozytu wynosi wyłącznie 500 złotych.

  • Santander Consumer Bank – Lokata Direct

    Lokata w Santander Banku umożliwia elastyczne wybranie czasu trwania umowy od 1 do 36 miesięcy. Odsetki wynoszą 3,10% w skali roku (wybierając umowę na okres 24 miesięcy). Warunkiem założenia lokaty jest dysponowanie minimalną kwotą stanowiącą 5 000 złotych. Skorzystać z depozytu mogą zarówno nowi jak i stali Klienci banku.

Oszczędzanie to tylko z lokatami

0

Oszczędności to teraz bardzo popularna kwestia, środki są, można cos odłożyć i w tym przypadku najlepszą decyzją wydaję się otwarcie lokaty. Jest wielki wybór, zatem każdy zainteresowany może znaleźć coś dla siebie. Kusząca oferta, ponieważ oprócz zamrożeniu kwoty można także liczyć na dodatkowy zarobek, w zależności od tego o jakim oprocentowaniu jest tu mowa. Jest kilka naprawdę ciekawych i godnych polecenia propozycji, zatem nie pozostaję nic innego jak tylko przeanalizować dostępne usługi ściśle wiążące się z metodą pod tytułem lokata.

Lokata standardowa jest jak najbardziej godna uwagi, ponieważ każdy może z niej bezkolizyjnie skorzystać. Nie ma potrzeby wyłożenia potężnego kapitału, zwyczajnie każdego jest stać na taki krok. Oczywiście w tym przypadku nie ma co liczyć na jakie super zarobki pod kątem oprocentowania, ale świetnie można zapoznać się z samym tematem. Znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące właśnie lokat. E-lokata czyli rozwiązanie przez Internet, jakże kuszące, bo przecież wygoda jest tu istotna. Oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku tej standardowej. Kolejną metodą oszczędzania, która budzi ogromne zainteresowanie jest nocna, czyli późną porą zarabianie, aby w ciągu dnia klient mógł śmiało dysponować swoimi środkami. Następna jest w sam raz dla stałych klientów, przywilej to zmiana oprocentowania raz na rok czy też kwartalnie, przy tej właśnie okazji można nieźle zarobić, dlatego też jest sporą pokusą. Dla zamożnych klientów również znajdzie się ciekawa propozycja, mianowicie lokata gdzie wypłaca się odsetki w formie przelewu każdego miesiąca, tj. rentierska, oraz oferta gdzie można zdecydować się na dyskusję, czyli negocjowana. Poprzez znajomość rynku finansowego jest ogromne prawdopodobieństwo wywalczenia godnych warunków, gdyż instytucja bankowa stara się w pełni usatysfakcjonować swoich klientów, w końcu jest odczuwalna dość mocno konkurencja.

Opłaca się postawić na lokatę, bo przecież nic się nie traci a może jedynie zyskać, mowa jest tu oczywiście o oprocentowaniu. Skoro są takie możliwości to zaleca się z tego korzystać. Jeszcze nigdy nie było takich propozycji, zatem jeśli ma się w posiadaniu jakieś oszczędności to nie pozostaję nic innego jak tylko zaangażowanie się w poszukiwania najlepszej lokaty.

Polityka monetarna, a zarządzanie lokatami bankowymi

0

Monitorowanie zmian w stopach procentowych to zadanie świadomego inwestora indywidualnego, który korzysta regularnie z lokat bankowych. W jaki sposób polityka monetarna odbija się na opłacalności depozytów oszczędnościowych i jakie zmiany prognozuje się we wskazanej materii na rok 2019?

Dlaczego wprowadza się niskie lub wysokie stopy procentowe?

Narodowy Bank Polski ustala stopy procentowe w odniesieniu do aktualnych warunków inflacyjnych. Przy wysokiej inflacji bank centralny podnosi stopy procentowe, a przy niskiej inflacji pozostawia je na niskim poziomie. Dlaczego taki format? Przy wysokiej inflacji bank centralny musi schłodzić gospodarkę, a także zahamować akcję kredytową w celu wyrównania podaży pieniądza. Z drugiej strony przy niskiej inflacji chodzi o wywołanie akcją kredytową większego potencjału konsumpcyjnego, który pobudzi wiele procesów ekonomicznych w mikro, a później makroskali. Naturalnie niskie procentowy to wróg lokat bankowych. A przy wysokich stopach procentowych opłaca się oszczędzać, absolutnie bez żadnego ryzyka. Pod koniec 2018 roku średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosiło mniej więcej 1.5% rocznie, co jest wynikiem historycznie bardzo niskim. Realne zyski na lokacie bankowej zaczynają się po odjęciu oprocentowania od inflacji z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych, który wynosi w Polsce 19%. To jedna z największych bolączek osób oszczędzających, ponieważ automatycznie tracą na podatku, niezależnie od lokowanych kwot.

Co może zwiększyć opłacalność lokaty bankowej?

Najlepsze oferty lokat bankowych przy niskiej inflacji otrzymują klienci z dużym portfelem. Nawet różnica 1% w aktualnych warunkach inflacyjnych to już ciekawa perspektywa. Z tego powodu dochodzi do łączenia całych oszczędności rodzinnych w jedną lokatę, co pozwala na wygospodarowanie większego oprocentowania. Realne zyski z lokaty bankowej znajdują się pod presją dodatkowych podatków, szczególnie w ramach surowców (ropa naftowa głównie). Opłata paliwowa, a także polityka koncernów paliwowych nie wróży zbyt dobrze konsumentom. Na razie Narodowy Bank Polski wstrzymuje się z podniesieniem stóp procentowych, co wskazuje wyraźnie na utrzymanie celu inflacyjnego również w 2019 roku, ale pewnie na nieco większych poziomach.

Kredytowanie opłaca się bardziej niż podnoszenie oprocentowania na lokatach

Bankom przy niskich stopach procentowych opłaca się bardziej obsługiwać kredyty, a nie lokaty bankowe, ponieważ więcej klientów pragnie pieniądze wydawać niż przechowywać na depozytach oszczędnościowych. Wzrost stóp procentowych uzależnia wyraźnie rosnąca inflacja, ale również praktyki innych banków centralnych w skali międzynarodowej. Dobry pomysł to śledzenie wskaźnika PKB. Im większy PKB, tym większe prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych, co naturalnie przełoży się na opłacalność lokat bankowych.

Lokata spełnia swój cel ochrony kapitału przed inflacją

Najlepsza strategia oszczędnościowa na czasy niskich stóp procentowych to przenoszenie kapitału z banku do banku w ramach promocyjnych lokat bankowych, w których oprocentowanie wynosi nawet do 3,5%. Niestety na ograniczony czas. Banków jest jednak całkiem sporo, a do każdego można przenosić pieniądze z poziomu panelu multimedialnego, co w znaczący sposób ułatwia zarządzanie nadwyżkami ekonomicznymi. Lokata bankowa spełnia jednak swój podstawowy cel, a mianowicie chroni kapitał przed inflacją. Lokata docelowo nie ma generować wielkich zysków, ale zabezpieczać majątek.

Lokata jednodniowa – dla kogo najbardziej opłacalna?

0

Lokata jednodniowa to szczególny rodzaj depozytu oszczędnościowego, szczególnie przydatny inwestorom doceniającym maksymalizację płynności. Większość ankietowanych określa elastyczność lokaty bankowej, jako najważniejszy czynnik zakładania zaraz za wysokim oprocentowaniem.

Główne zalety rozwiązania

Najważniejsza zaleta lokaty jednodniowej to absolutny brak problemu z płynnością i przenoszeniem środków finansowych pomiędzy różnymi instrumentami. Lokata jednodniowa sprawdza się tam, gdzie występują duże transfery środków odbijane po pewnym czasie na kolejne rachunki. Wiele fundacji wykorzystuje lokaty jednodniowe w celu podreperowania budżetu zanim nastąpi wypłata pieniędzy dla beneficjentów. Oprocentowanie lokat jednodniowych staje się coraz bardziej konkurencyjne w porównaniu do depozytów krótko i średnioterminowych. Przegrywa jednak zdecydowanie z lokatami długoterminowymi, ale tu dochodzi do utraty płynności na dłuższy czas. Lokaty jednodniowe cieszyły się największym uznaniem przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki) w 2012 roku.

Stopniowe przywracanie lokat jednodniowych

Mniej więcej od 2018 roku wracają do łask. Banki pozwalają na zamrożenie kapitału tylko na noc, a pieniądze wracają z niewielkim zyskiem już w godzinach porannych. Główny wymóg założenia lokaty jednodniowej to posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w danej placówce. Warto szukać lokat jednodniowych, które nie posiadają znaczących ograniczeń, co do zamrażanej kwoty. Lokata jednodniowa to najlepsza alternatywa dla nieco drogich w utrzymaniu kont oszczędnościowych. Oprocentowanie lokat jednodniowych waha się w przedziale od 0,5 do 1,75% (rocznie). Banki proponują też zautomatyzowane systemy odnawiania krótkich lokat. Warto to sprawdzić, aby nie przegapić żadnego okresu rozliczeniowego. Szczególna odmiana lokaty jednodniowej to lokata overnight wymagająca założenia oddzielnego rachunku. To głównie rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom pragnącym maksymalnie wykorzystać zgromadzone na krótki czas środki.

Maksymalizacja zysku przez systematyczność odnawiania lokaty

Procent składany to dodatkowy plus lokaty jednodniowej. Tak duża dźwignia finansowa nie występuje na żadnym instrumencie oszczędnościowym dostępnym w standardowej ofercie bankowości detalicznej.

Oszczędzanie jak je dobrze poprowadzić

Oszczędzanie to bardzo dobre nastawienie, nie wiadomo przecież co niesie przyszłość. jaka metoda jest jednak lepsza, lokata czy konto oszczędnościowe. Lokata bankowa jest dla osób, które naprawdę przyszłościowo traktują odkładanie pieniądza. Konto oszczędnościowe cechuje się niskim oprocentowaniem, ale za to można wypłacać środki kiedy się tylko chce. Warto przeanalizować sobie czy to rzeczywiście taki pozytywny punkt, bo przecież nie każdy odpowiedzialnie potrafi zająć się finansami.

Lokata standardowa budzi duże zainteresowanie, mimo że jej oprocentowanie nie jest wysokie. Raczej tu chodzi o orientację w temacie, zapoznanie się z metodą oszczędzania, aby w przyszłości wybrać coś poważniejszego. Lokata standardowa jest krótkoterminowa, ale na tyle długa, aby móc na spokojnie pochłonąć cenne wskazówki. Wymagany kapitał jaki należy zaprezentować to zaledwie 500zł, a więc nie jest to kwota strasznie obciążająca finansowo. Zaleca się rozpocząć swoje oszczędzanie od lokaty standardowej. Internetowe rozwiązanie względem oszczędzania? Dlaczego nie, przecież dostęp do sieci ma praktycznie każdy. Spokojnie we własnym domu jest szansa zrealizować wszelkie formalności. Obiecane jest wyższe oprocentowanie gdy klient jest konsekwentny, nie wybiera bezpośrednich wizyt w banku, lecz wszystkie obcując ze światem wirtualnym. Lokata nocna, już sama nazwa budzi wiele zapytań, ale to jest prawda, kiedy wszyscy śpią pieniądz zarabia na swoje utrzymanie, a w ciągu dnia właściciel kapitału ma możność obcować z pieniędzmi. Rzecz jasna kiedy są one wypłacane wszystko dokładnie jest księgowane, bo przecież przy pieniądzach najistotniejszy jest porządek. Lokat dynamiczna znana jest z tego, że oprocentowanie jest zmienne. Dzieje się to raz na kwartał albo rocznie, to już zależy od panującej sytuacji w świecie finansowym. Oferta ta skierowana jest do stałych klientów, którzy rzeczywiście mogą pochwalić się długotrwającym depozytem, dowodem że są wiernymi użytkownikami banku. Lokata rentierska oraz negocjowana przeznaczona jest dla zamożnych klientów. Pierwsza znana jest z wypłacanych odsetek, tj. procent głównego kapitału. Kiedy on jest solidny zrozumiałe jest też to, że kwota każdego miesiąca w formie przelewu satysfakcjonuje. O negocjowanej nie można a wiele powiedzieć, ponieważ to już zależy od klienta i banku oraz rozmów przeprowadzonych. Kiedy osoba zainteresowana przygotowana jest do negocjacji to też zapewnienie o atrakcyjnym oprocentowaniu oraz korzystnym czasie trwania lokaty. O finansach jak widać warto jest wiedzieć więcej, to jest świetne zabezpieczenie i zadbanie o własne interesy.

Najważniejsze zalety lokat bankowych dla inwestora indywidualnego

0

Inwestor indywidualny powinien przemyśleć zastosowanie lokat bankowych w strategii pomnażania kapitału. Czy lokaty bankowe przynoszą duże korzyści z perspektywy inwestora indywidualnego i dlaczego nie warto rezygnować nawet z tak prostego instrumentu oszczędnościowego w dłuższej perspektywie? Poniżej znajdziesz kilka ciekawych wskazówek.

W długoterminowej strategii inwestycyjnej lokaty bankowe odgrywają rolę, tzw. poduszki bezpieczeństwa. Dzięki lokatom bankowym inwestor nie traci kapitału w kluczowych momentach cyklu koniunkturalnego. Najczęściej inwestor indywidualny wycofuje się z ryzykownych spekulacji w przejściu pomiędzy hossą, a bessą. Wtedy rynek papierów wartościowych charakteryzuje się ogromną niepewnością. W celu zabezpieczenia już wypracowanych zysków warto rozpatrzyć przeniesienie środków właśnie na lokaty bankowe, często na promocyjnych warunkach. Aktualnie praktycznie każdy bank detaliczny wystawia w ofercie lokaty promocyjne, lokaty progresywne, dedykowane konkretnym specjalistom branżowym z nieco większym oprocentowaniem. Jeżeli inwestor prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą jest w stanie jeszcze bardziej podnieść oprocentowanie lokaty bankowej. Lokata bankowa pozwala ochronić kapitał przed inflacją. Jedna z najważniejszych zasad inwestycyjnych to cierpliwość w podejmowaniu decyzji i ochrona już wypracowanych zysków. Dzięki dobrej lokacie bankowej bez problemu zastosujesz powyższe wskazówki. Warto zawsze trzymać pewną kwotę na lokacie bankowej w ramach wystąpienia kryzysu życiowego. Przez to inwestor nie będzie musiał zamykać już otwartych pozycji na bardziej ryzykownym rynku kapitałowym.

Inwestor indywidualny powinien dobierać lokaty bankowe wraz z rozwojem cyklu koniunkturalnego. Po sprzedaży akcji, obligacji, czy innych instrumentów inwestycyjnych warto kapitał przenosić właśnie na lokaty bankowe, aby ochronić je przede wszystkim przed zgubnym procesem inflacji. Poza tym inwestor nie musi korzystać tylko ze standardowych lokat bankowych, ale również z narzędzi specjalistycznych, czy z lokat strukturyzowanych, gdzie łączy się zalety oszczędzania i inwestowania. Czy według ciebie lokaty bankowe to dobry pomysł dla inwestora indywidualnego?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.