Bankowe lokaty

0

Banki to najważniejsze instytucje finansowe, które obecnie istnieją na rynku. W całym kraju jest ich mnóstwo, dlatego każdy ma okazję skorzystać z ich różnorodnych ofert. Banki oferują różnego typu produkty finansowe, skierowane od osób prywatnych jak i dla firm. Każdy może skorzystać z ich oferty, nawet osoby niepełnoletnie, w przypadku kont osobistych. Do najpopularniejszych produktów bankowych, należą konta osobiste, kredyty i pożyczki, karty kredytowe i lokaty bankowe. Ta ostatnia pozycja cieszy się szczególną uwagą klientów, ponieważ to prosty sposób na oszczędzanie pieniędzy w odpowiednim stylu. Lokaty bankowe polegają na lokowaniu swoich oszczędności w banku na specjalnym rachunku, gdzie umieszczone są na określony czas, w trakcie którego pieniądze te będą procentować. Po czasie określonym w umowie z bankiem odnośnie lokaty, można pieniądze wyjąć z lokaty i spożytkować w dowolny sposób. Oczywiście pieniądze te będą powiększone o naliczone w tym czasie odsetki. Wybór lokat jest bardzo różnorodny, bo różnią się one od siebie wieloma kwestiami. Warto przyjrzeć się bliżej wszystkim dostępnym opcjom i wybrać dla siebie lokatę bankową, która zaspokoi nasze oczekiwania finansowe.

Duże oprocentowanie

Każdy chciałby by pieniądze, które odłoży na lokatę, przyniosły mu jak największe zyski. Aby ten cel osiągnąć, trzeba wybrać odpowiednią lokatę. Najwyższe oprocentowanie mają lokaty długoterminowe. Ich okres trwania musi być dłuższy niż 1 rok, a krótszy niż okres 7 lat. Decydując się jednak na lokatę długoterminową, powinno się założyć lokatę o stałym oprocentowaniu. W przypadku lokaty o zmiennym oprocentowaniu, nie ma się gwarancji, że zyska się jakieś większe profity, bo oprocentowanie może drastycznie spaść i wtedy zysków z lokaty nie będzie. Gdy jednak włoży się pieniądze na lokatę długoterminową o stałym oprocentowaniu, wtedy ma się pewność, że zysk będzie gwarantowany, nawet jeśli oprocentowanie nie jest tak duże jak w przypadku lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Na lokacie długoterminowej można sporo zarobić, ale też wymagany jest wysoki próg wpłaty kapitału na lokatę. Do lokat długoterminowych, można np. zaliczyć lokatę rentierską. Ta lokata mrozi na dłuższy czas kapitał, ale pozwala na korzystanie z odsetek, które na koncie lokaty cały czas rosną. Odsetki te są wypłacane na rachunek bieżący, w stałych odstępach, co jest bardzo wygodne dla klienta banku, który zdecydował się na założenie takiej lokaty.

Lokaty krótkoterminowe

Lokaty długoterminowe są opłacalne i cieszą się dużą popularnością. Jednak największą domeną banków, są lokaty krótkoterminowe. Zakłada się je na okres nie dłuższy niż jeden rok, dlatego szybko można korzystać z zysków, jakie się na takiej lokacie osiągnęło. Lokaty te mają przeróżny charakter i różny okres trwania. Mogą trwać jedną dobę, miesiąc, czy kilka miesięcy. Każdy bank ma ciekawe propozycje w tej kwestii, warto więc przyjrzeć się im bliżej. Można się zainteresować lokatą nocną, inaczej zwaną jednodniową, czy overnight. Przypomina ona trochę rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale daje większe zyski. Każdej nocy nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym, są przeksięgowywana na lokatę nocną i tam są powiększane o odsetki. Rano są znowu przeksięgowywane na rachunek bieżący z naliczonymi odsetkami. W czasie nocy nie można korzystać z tych pieniędzy, ale w ciągu dnia można nimi rozporządzać w dowolny sposób. Lokaty tego typu mają charakter odnawialny. Dzieje się to tak długo, jak jest to ujęte w umowie z bankiem. 

Lokata bankowa niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości

0

Jeśli niedawno zrobiłeś sobie wycieczkę do instytucji bankowej, w sprawie lokaty bądź innej transakcji to najprawdopodobniej dostałeś pokwitowanie wpłaty. Kradzież tożsamości osobistej za pośrednictwem bankowości depozytowej? Jest taka możliwość. Niewielka, ale jest. Oczywiście, trzeba być ostrożny6m po dokonaniu wpłaty, trzeba co jakiś czas zerkać na wysokość dostępnego salda, ale nie należy się denerwować. Wszystko będzie dobrze – miejmy nadzieję, ale lepiej pomyśleć wcześniej niż później. Prawda?

Więc jak można zapobiegać niebezpieczeństwu jakim jest kradzież tożsamości?

Ilekroć weźmiesz pokwitowanie wpłaty czy operacji na lokacie bankowej- zawsze należy je wyrzucić, szczególnie wtedy, gdy:

  • Twój numer konta jest na nim wy eksponowany
  • Imię i nazwisko jest załączone do pokwitowania
  • Saldo konta jest widoczne
  • Twój numer lokaty bankowej jest również wskazany


Twój numer konta jest największym elementem, który może sprawić, że kradzież osobistej tożsamości stanie się bardziej realna. W połączeniu z nazwiskiem zmienia się w śmiertelną broń. Dodanie depozytowej informacji to zapewnienie sobie zabójczej torpedy do kradzieży tożsamości. Bilans lub całkowite informacje na temat lokaty bankowej jest często czynnikiem decydującym że złodziej tożsamości zdecyduje się z tych danych skorzystać. Generalnie, im więcej pieniędzy na lokacie bankowej – tym bardziej prawdopodobna jest próba złamania prawa.

Prawidłowa identyfikacja zapobiegania kradzieży tożsamości

Chroń siebie, trzymając swoje rachunki bankowe blisko siebie, dopóki nie ma możliwości, aby umieścić je w bezpiecznym miejscu lub zniszczyć (niszczarka bądź spalenie). Nie wyrzucaj paragonu do śmieci, bo to wtedy staje się poza kontrolą. Możesz też skorzystać z techniki pocięcia rachunku na smukłe małe kawałki, a następnie zutylizowanie ich. Jednak trzeba je wyrzucić w wielu miejscach, a nie jednym. Oszuści stosujący kradzież tożsamości nie mają ochoty na nierozwiązywalne puzzle, więc upewnij się, że trudniej im zorganizować wszystkie części razem.

Złodzieje tożsamości będzie czasami przechodzili przez wielkie odległości, aby uzyskać małe kawałki informacji na temat swoich ofiar. Odbywa się to poprzez zbieranie kwitów, rachunków i innych informacji, często poprzez grzebanie w wysypisku śmieci – gdzie przestępca przechodzi przez śmieci, aby uzyskać to, czego potrzebuje do wykonania nieuczciwego przestępstwa. Chociaż perspektywy kradzieży tożsamości poprzez otrzymania depozytu bankowego są stosunkowo małe, należy spróbować zatrudnić tożsamości przeciwkradzieżowe na każdym kroku sposób.

Lokaty są dla wszystkich

0

 Lokata bankowa to obok kredytów bankowych i kont bankowych jedna z najczęstszych rzeczy, którymi zajmują się banki. Rzecz jasna – gdyby nie lokaty bankowe, nie istniałyby także najpewniej kredyty bankowe i banki w takiej formie, w jakiej je znamy. Najkrócej rzecz ujmując – banki udzielają swoim klientom kredytów na podstawie (w ogromnej mierze) lokat bankowych i zysków, jakie dzięki nim bank zyskuje. Wówczas bowiem, gdy przekazujemy środki na lokatę bankową – zobowiązujemy się, że przed upłynięciem danego okresu nie będziemy z niej korzystać. Oczywiście jest to możliwe – wówczas jednak stracimy zarobek. W tym okresie właśnie bank ma możliwość operowania naszymi pieniędzmi. To zaś pozwala mu na uzyskiwanie zarobku. Część z tego zarobku przekazywana jest nam – właścicielom danej lokaty. To tak zwane odsetki na lokacie. Ich wielkość zależna jest od wielu rzeczy. Przede wszystkim od sytuacji na rynku, od długości trwania lokaty, także od kwoty, jaką wpłacamy na lokatę. Im dłuższa lokata i większa kwota – tym przeważnie i większy zarobek dzięki odsetkom. Nas przed podpisaniem umowy o lokatę z bankiem interesować powinno właśnie tych kilka rzeczy. Przede wszystkim – wielkość odsetek, jakie uzyskamy za powierzenie bankowi pieniędzy. Po drugie zaś – długość trwania umowy z bankiem. Jeśli bowiem podpiszemy umowę na naprawdę długi czas – w tym okresie nie będziemy mogli podejmować z lokaty żadnych środków (chyba, że chcemy stracić nasze odsetki). Gdy już mija dany okres – lokata albo jest przedłużana, albo zamykana, a środki trafiają z powrotem do nas.

To są cechy wspólne dla lokat. Nikt jednak nie powiedział, że każda lokata jest taka sama i każda lokata pozwoli nam zarobić tyle samo. Oczywiście różnice są czasem wprost gigantyczne. Przede wszystkim – istnieją lokaty zarówno dla młodych, posiadających niewiele pieniędzy, jak i lokaty dla przedsiębiorców, czy lokaty dla bogatych osób, które chcą dzięki majątkowi utrzymywać się, lub też pozostawić duży spadek swoim potomkom.

A jeśli lokata – to jaka?

Lokata rentierska czy negocjowana to na przykład lokaty, które skierowane są dla osób z dużym kapitałem. W przypadku pierwszym – lokata taka pozwala na otrzymywanie co pewien okres odsetek, bez konieczności oczekiwania na koniec samej lokaty. Dzięki temu możemy utrzymywać się co miesiąc z samych tylko odsetek z naszego kapitał. Lokata negocjowana to natomiast lokata, w przypadku której zarówno klient jak i bank starają się dojść do porozumienia co do warunków lokaty – taki klient jest ważny dla banku. Przedsiębiorcy mogą natomiast starać się o lokatę typu overnight, która pozwala na lokowanie w banku naszych pieniędzy tylko na noc, rano zostają znów zwrócone na konto naszej firmy. Zwykli klienci mogą natomiast zastanawiać się nad lokatami długoterminowymi, krótkoterminowymi, czy też lokatami progresywnymi. Typów lokat do wyboru jest wiele. Wybierzmy więc mądrze, by ta decyzja w przyszłości dała jak największe plony.

Różnice pomiędzy lokatą bankową, a kontem oszczędnościowym

0

Instytucje finansowe posiadają w swojej ofercie wiele ciekawych propozycji, dzięki którym nasze pieniądze mogą nie tylko być bezpiecznie przechowywane, ale także mogą dla nas zarabiać. Do najbardziej popularnych form oszczędnościowych w banku z pewnością należą zarówno lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Sporo osób nie może podjąć ostatecznej decyzji, na który rodzaj instrumentu finansowego się zdecydować. Z tego powodu omówimy najważniejsze różnice obu produktów, co w rezultacie powinno pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji co do najlepszej oferty.

Lokata bankowa

W przypadku lokaty bankowej mówimy o zobowiązaniu, które zawierane jest na dłuższy czas. Okres umowy może się wahać, jednak najczęściej wynosi on 3 miesiące, 6 miesięcy bądź 12 miesięcy. Wpłatę pieniędzy można zlecić jedynie w momencie zakładania lokaty i nie ma tutaj możliwości zrobienia kolejnych wpłat. Jest to szczególnie kłopotliwe, jeśli planujemy dokonywać regularne wpłaty co tydzień z comiesięcznych wypłat. Jeśli chodzi o wypłaty z lokaty bankowej są wykonywane jedynie na koniec czasu trwania umowy.

Sporo osób zastanawia się jak wygląda ewentualne zrezygnowanie z lokaty przed jej terminowym zamknięciem. W takiej sytuacji należy liczyć się z utratą praktycznie wszystkich zgromadzonych do tej pory odsetek. Najczęściej bank będzie w stanie nam zwrócić jedynie pieniądze, które wpłaciliśmy na konto. Oprocentowanie większości lokat bankowych jest z reguły stałe i ustalone wg odgórnych stóp procentowych. Ma to swoje plusy, ponieważ już na początku wiemy, ile wyniesie nasz zysk.

Konto oszczędnościowe

Dla większości osób konto oszczędnościowe jest o wiele lepszym rozwiązaniem, aniżeli lokata bankowa. Chociaż nie zawsze, ponieważ konto oszczędnościowe z reguły jest o wiele mniej oprocentowane. Jednak jest ono z kolei o wiele wygodniejsze, jeśli planujemy regularnie oszczędzać pieniądze. W takim przypadku możemy w dowolnym momencie wpłacić dodatkowe pieniądze. Odsetki są natomiast naliczane z reguły co miesiąc, dzięki czemu bez problemu możemy zlecać wypłatę pieniędzy w dowolnym momencie. Zaletą konta oszczędnościowego jest darmowa jedna wypłata w miesiącu. Taka oferta występuje praktycznie w każdym banku, jednak może ona się różnić w zależności od danej instytucji finansowej i kilku innych zmiennych co do danej oferty.

Podsumowując więc zarówno lokatę bankową, jak i konto oszczędnościowe należy stwierdzić, że lokata będzie lepszym wyborem, jeśli posiadamy większą ilość pieniędzy oraz nie będziemy potrzebować tych pieniędzy w dłuższej perspektywie czasu. Natomiast konto oszczędnościowe będzie dobrym wyborem, jeśli nie posiadamy do tej pory większych oszczędności, jednak planujemy regularnie co miesiąc odkładać pewną kwotę.

Wszystko jest dla ludzi. Warto zatem zastanowić się nad tym, która opcja byłaby dla nas lepsza i z niej oczywiście skorzystać w najbliższym czasie.

Co mają nam do zaoferowania banki?

0

Z różnego rodzaju produktów bankowych korzysta większość z nas. Podstawowym produktem, który posiada chyba każdy, kto ma do czynienia z bankami jest konto osobiste. Konta takie w wielu przypadkach mogą być nawet całkowicie darmowe. Jest to możliwe dzięki temu, że obecnie praktycznie każdy bank oferuje możliwość obsługi takiego konta za pomocą internetu, a za takie transakcje nie są pobierane opłaty. Ponadto coraz częściej można spotkać ulgi w opłatach za prowadzenie konta, na przykład jeżeli w danym miesiącu wykonana się transakcje bezgotówkowe za pomocą karty płatniczej na określoną kwotę. 

To jednak nie wszystko co mają do zaoferowania banki. Oprócz prowadzenia kont można w nich również oczywiście zarabiać i pożyczać pieniądze. Tu również oferta jest dość szeroka. Jeżeli chodzi o zarabianie, to do wyboru są różne lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Te pierwsze są zwykle wyżej oprocentowane i są zakładane na określony czas, np. kilku miesięcy, czy dwóch lat, przy czym im dłużej pieniądze będą pozostawione na lokacie, tym większe jest oprocentowanie w skali roku, a wiec i większe zyski. Lokata ma jednak to do siebie, że co prawda można wybrać z niej środki przed terminem jej upływu, ale traci się wtedy zwykle większość wypracowanych odsetek. Inaczej jest zaś w przypadku kont oszczędnościowych – tu środki można wybrać praktycznie w dowolnym momencie bez utraty odsetek już wypracowanych, ale oczywiście im dłużej będą gromadzone środki oraz im więcej ich się skumuluje, tym większe będą zyski. Lokaty bankowe, czy konta oszczędnościowe mogą charakteryzować się oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W przypadku tego pierwszego oprocentowanie lokaty, a wiec i nasze zyski nie będą się zmieniać, mimo zmian stop procentowych, zaś w drugim przypadku przeciwnie. To, które rozwiązanie będzie się bardziej opłacało będzie zależeć od sytuacji na rynku, bo od niej zależy wysokość ustalanych stóp procentowych. Lokaty bankowe chronią przed mniejszymi zyskami w przypadku obniżki stóp, ale z drugiej strony w przypadku ich podwyżki traci się możliwość większego zysku.  

O banków pożyczamy również pieniądze, czyli po prostu zaciągamy kredyty. Tu też oferta jest bardzo bogata. Dostępne są różne rodzaje kredytów dla osób indywidualnych, jak i firm. Dla tych pierwszych najpopularniejsze są chyba kredyty konsumpcyjne oraz hipoteczne, zaś dla firm kredyty inwestycyjne oraz obrotowe. 

Lokata bankowa praktycznie na każdy czas

0

Oszczędzanie w obecnych czasach to rozsądne podejście. Może wydawać się, że funkcjonuje się na wysokim poziomie, ale prawda jest taka, że nie wiadomo, co niesie przyszłość i zwyczajnie warto jest przygotować się do przyszłości. Lokata bankowa to ciekawe rozwiązanie, korzysta z tej propozycji mnóstwo osób i rzeczywiście jest satysfakcja. Każda lokata bankowa ma swoje cechy szczególne, dlatego też przed podjęciem ostatecznego wyboru zaleca się przeanalizować każdą z osoba. Nie wolno podejmować pochopnych decyzji, gdyż w momencie kiedy kluczowe są pieniądze, należy pamiętać o bezpieczeństwie.

Lokata bankowa, a lokata bankowa to przecież nie to samo i o tym trzeba pamiętać. Warto jest sprawdzić wszelkie oferty i w ten sposób zagwarantować sobie atrakcyjną transakcję. Banki stoją otworem z ofertami, zatem należy je tylko odpowiednio ugryźć. Źródła wiedzy są ogólnodostępne, warto jest więc z nich korzystać.

Lokata standardowa cieszy się dużym zainteresowaniem, mimo iż nie może na niej za dużo zarobić. Powodem jest to, że wymagany kapitał nie jest wysoki, a więc i oprocentowanie nie zachwyca. Lokata standardowa jednak jest nie po to, by zyskać, lecz pobrać cenne wskazówki, aby wykorzystać je w przyszłości. Jest to świetna forma zapoznawcza dla osób, które co dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę oszczędnościową. Nową propozycją oszczędnościową jest e-lokata, lecz na frekwencję zainteresowania nie może narzekać. Powodem jest to, że zagwarantowane są naprawdę atrakcyjne warunki, ponadto wygoda. Wszelkie formalności można zrealizować za pośrednictwem Internetu, a więc bez wychodzenia z domu. Kiedy klient jest konsekwentny może liczyć na wyższe oprocentowanie, niż w przypadku bezpośrednich wizyt w banku. Reasumując warto jest stawiać na wygodę. Lokata nocna jest też ciekawa, bo przecież klient ma zapewniony komfort. W ciągu dnia ma dostęp do swoich środków, aby nocą pieniądz się rozmnażał. Kiedy są wypłaty z konta wszystko jest księgowane, a więc zagwarantowany jest porządek w finansach. Lokata dynamiczna jest przeznaczona dla osób, które są wierne swojej ofercie, ponieważ w tym przypadku można liczyć na dodatkowe zyski. Powodem jest zmienność oprocentowanie, dzieje się to raz na rok lub kwartalnie w zależności od panujących warunków na rynku pieniądza. Osoby mogące pochwalić się długoletnim depozytem zagwarantowany mają dodatkowy zastrzyk finansowy oraz nieograniczony dostęp do środków. Lokata rentierska i negocjowana to propozycję, które preferują osoby zamożne. Bogaci klienci także się zabezpieczają, bo przecież przyszłość jest niewiadomą. Rentierska to ta, gdzie główny kapitał jest zamrożony, a wpłacane na konto klienta są same odsetki. Zrozumiałe jest to, że gdy mowa o wysokiej podstawie, to też odsetki potrafią być satysfakcjonujące. Lokata negocjowana zależy od rozmów przeprowadzonych z bankiem. Klient powinien do negocjacji solidnie przygotować, bo wtedy ma szansę na wywalczenie naprawdę atrakcyjnych warunków oraz wysokiego oprocentowania.

Zalety lokat bankowych – o czym warto pamiętać?

0

Oszczędzanie na lokatach bankowych kryje w sobie wiele pozytywów. Nic więc dziwnego, że takie rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem. Przed podjęciem decyzji o takiej formie odkładania pieniędzy należy jednak pamiętać o tym, aby wziąć pod uwagę zarówno zalety, jak i wady lokat. Zawsze trzeba bowiem myśleć w sposób wielotorowy. Nie ulega wątpliwości, że ofert z tego zakresu tematycznego jest dosyć dużo, dlatego też wybór propozycji musi być dobrze przemyślany.

Lokata bankowa jako prosty sposób na oszczędzanie

Mechanizm działania lokat bankowych nie jest szczególnie skomplikowany i sam proces oszczędzania w ten sposób nie wymaga podejmowania zbyt wielu działań, co jest bardzo wygodne w świecie, w którym mamy na głowie z reguły mnóstwo spraw życia codziennego. Zasady lokat bankowych w uproszczeniu polegają bowiem na tym, że wpłacamy na nie określoną sumę pieniędzy na ustalony czas i w zamian za zamrożenie tych środków otrzymujemy odsetki. Są one, oczywiście, opodatkowane i musimy wziąć tutaj pod uwagę wskaźnik inflacji, niemniej jednak jest to zasadniczo dosyć prosty schemat funkcjonowania.

Prostota zakładania lokat bankowych

Kolejnym zagadnieniem jest fakt, że lokata bankowa nie jest trudna do założenia. Często wystarczy po prostu złożenie wniosku przez Internet lub też wizyta w oddziale banku, a później wpłacenie środków na konto lokaty. Lokaty bankowe są dostępne dla każdego, kto posiada oszczędności. Nie ma tutaj szczegółowej procedury weryfikacyjnej – trzeba bowiem tylko sprawdzić naszą tożsamość.

Szeroki wybór różnorodnych propozycji

Dodatkowo na rynku istnieje bardzo rozbudowane spektrum ofert lokat bankowych, dzięki czemu mamy szerokie możliwości wyboru. Można lokować środki na krótkie, a także długie okresy. Również oprocentowanie jest dosyć zróżnicowane i można niejednokrotnie natrafić na interesujące promocje. To sprawia, że znalezienie rozwiązania dopasowanego do własnych oczekiwań nie jest specjalnie trudne, chociaż oczywiście wszystko zależy od tego, jakie mamy preferencje odnoszące się do oszczędzania. Niemniej jednak trzeba uznać lokaty bankowe za atrakcyjną opcję w wielu przypadkach. Choć ma ona również swoje wady, ma również sporo pozytywnych aspektów.

Czy lokaty przynoszą zyski?

0

Ze względu na fakt, że oprocentowanie lokat jest dość niskie, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy inwestowanie w taki sposób jest opłacalne.

Lokaty należą przede wszystkim do jednych z bardziej bezpiecznych form oszczędzania, zwrot kapitału w przypadku problemów finansowych banku jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego tez na właśnie taki sposób oszczędzania decyduje się coraz więcej osób. Oprocentowanie lokat to zazwyczaj kilka procent w skali roku, jednak do ich założenia wystarczy obecnie nawet kilkaset złotych. Jeżeli ktoś chce osiągać zadowalające korzyści z inwestowania w lokaty, z pewnością powinien to robić sumiennie i co jakiś czas zwiększać inwestowaną kwotę.

Wiele osób zaczynając przygodę z lokatami rozpoczyna od jednej lokaty na najniższa stawkę. Po jej zakończeniu całość pieniędzy, w tym także uzyskany zysk inwestuje w kolejną, często w innym banku, aby poznać nie tylko mechanizmy działania ale także obsługę w bankach. Jeżeli możliwości finansowe pozwalają, dobrze jest założyć więcej niż jedną lokatę, najlepiej na różne okresy czasu. Obecnie warunki lokat z każdym rokiem stają się dla zainteresowanych osób coraz bardziej atrakcyjne, co z pewnością jest między innymi wynikiem coraz większej konkurencji panującej na rynku. To także jeden z powodów, dla którego warto decydować się na lokaty z krótszymi okresami. W sytuacji, gdy na rynku pojawią się nowe możliwości, szybciej można w nie zainwestować.

Z pewnością jednak nie jest opłacalne inwestowanie wszystkich oszczędności. Większość lokat bowiem wymaga od klienta wpłacenia do banku wskazanej sumy, z której nie można korzystać z czasie trwania lokaty. To zaś może powodowa pewne problemy, jeżeli nagle pojawią się w domowym budżecie dodatkowe wydatki. Wprawdzie umowę na lokatę zawsze można rozwiązać, jednakże najczęściej oznacza to wypłatę jedynie zainwestowanego kapitału, bez uzyskanych odsetek. Dobrze jest więc sprawdzić warunki danej lokaty, dokładnie czytając umowę.

Dobrym źródłem informacji odnośnie lokat, ich warunków jak również porad dotyczących inwestowania w ten sposób może być Internet. Dostępne w ni narzędzia, takie jak wyszukiwarki czy porównywarki lokat umożliwiają niemalże błyskawiczne znalezienie najlepiej dopasowanej do oczekiwań danego klienta oferty. Coraz większa ilość ofert dostępnych online, bez konieczności wizyt w banku jak również z minimalną ilością dokumentów sprawia, że szybkość zakładania lokat także jest coraz większa. Zainteresowanie klientów powoduje, że banki starają się konstruować regularnie nowe oferty. Poza tymi, które cały czas dostępne są w bankach często proponują one tak zwane lokaty promocyjne. Najczęściej dotyczy to wysokości oprocentowanie jak również okresu trwania, bywa że bank proponuje zainteresowanym osobom możliwość założenia lokat jedynie na miesiąc. Dzięki temu z pewnością wiele osób może skorzystać z możliwości poznania tej formy oszczędzania.

Demografia, a problematyka oszczędzania

0

Wskaźniki demograficzne w Polsce nie przedstawiają się zbyt optymistycznie. Według MFW liczba osób w wieku produkcyjnym obniży się w kolejnych 20-30 latach w granicach 30%, a to i tak bardzo pozytywna prognoza. Z demografii wynika bardzo prosty wniosek. Nie można skupiać się wyłącznie na publicznym systemie emerytalnym, ale oszczędzać na własną rękę.

Scenariusze demograficzne, a realna potrzeba oszczędzania

Oszczędzanie jest możliwe praktycznie w każdym przypadku pod warunkiem generowania regularnych dochodów z pracy. Najgorsze scenariusze demograficzne mówią o podniesieniu poziomu opodatkowania do absurdalnych poziomów łącznie ze wzrostem wieku emerytalnego. Można powiedzieć, że masz zaledwie 10-20 lat na wygenerowanie optymalnych nadwyżek finansowych umożliwiających zwykłe przetrwanie.

Jak podejść do problemu oszczędzania strategicznie?

Zastanów się, ile pieniędzy wygospodarujesz w ciągu miesiąca. Przemyśl tworzenie bilansu (dochody/koszty) ze szczególnym uwzględnieniem cięcia wydatków. To nie tylko gwarancja pozytywnego wpływu na oszczędności, ale też poprawa zdolności kredytowej. Oszczędzanie najlepiej rozpoczynać od najprostszych instrumentów, czyli najmniej ryzykownych. W kolejności od bezpiecznych do najbardziej ryzykownych masz do czynienia z lokatami bankowymi, obligacjami, funduszami inwestycyjnymi (wysokie prowizje), obligacjami korporacyjnymi (ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa), akcjami spółek dywidendowych (potrzeba monitorowania polityki dywidendy z roku na rok). Najbardziej ryzykowne narzędzia inwestycje to instrumenty pochodne, w tym giełda walutowa Forex.

Dywersyfikacja oszczędności i inwestycji szansą na godną przyszłość

Oszczędzanie w połączeniu z drobnymi inwestycjami obarczonymi niewielkim ryzykiem to realna szansa na pokonanie inflacji i stworzenie poduszki finansowej do standardowej emerytury. Demografia nie kłamie, a liczba urodzeń cały czas spada, dlatego planowanie oszczędzania to nie żaden wymysł, ale pilna potrzeba, która stanowi o być, albo nie być budżetu domowego w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Oszczędzanie na lokatach staje się bardziej opłacalne w okresie wysokich stóp procentowych, a te zmieniają się zgodnie z wahaniami cyklu koniunkturalnego.

Lokaty bankowe a sytuacja rynkowa i okoliczności

0

Na atrakcyjność ofert dotyczących lokat bankowych wpływ ma bardzo wiele rozmaitych czynników. Nie ulega wątpliwości, że znaczenie mają tutaj zarówno parametry odnoszące się do samych propozycji tego rodzaju, jak i czynniki związane z naszą osobistą sytuacją finansową i motywacją do działania, a także innymi okolicznościami dotyczące naszego przypadku. Wiele osób niesłusznie jednak zapomina o tym, że nie należy tutaj bagatelizować także sfery gospodarczej i rynkowej, która niewątpliwie również ma niejednokrotnie duży wpływ na to, czy konkretna propozycja będzie z naszej perspektywy atrakcyjna. Podejmując decyzje w zakresie finansów, musimy ustalić całościowy obraz sytuacji, który nieraz potrafi być naprawdę rozległy. Trzeba zatem pamiętać o wnikliwości i mieć rozeznanie w tematyce finansowej.

Co ma sytuacja na rynku do atrakcyjności lokaty?

Lokaty bankowe, w zamian za to, że znajdują się na nich nasze środki, oferują nam odsetki, które stanowią zysk z całego przedsięwzięcia. Choć są one opodatkowane, wciąż może być to dosyć prosty sposób na zdobycie pewnej kwoty pieniędzy. Ważną rolę odgrywa tutaj kwestia oprocentowania, ponieważ to właśnie od niego, a także od czasu trwania lokaty zależy to, ile ostatecznie zarobimy na tego rodzaju sposobie oszczędzania. Trzeba jednak pamiętać tutaj o tym, że pieniądz systematycznie traci na wartości. Sytuacje odwrotne, gdy tę wartość zyskuje, zdarzają się stosunkowo rzadko. Ta utrata wartości pieniądza nazywa się inflacją, której wskaźniki wyrażone są w procentach i są ogłaszane co miesiąc. Dzięki temu osoby, które śledzą temat i interesują się tym zagadnieniem, mają możliwość monitorowania sytuacji. Można jednak zadać sobie pytanie, co to właściwie ma wspólnego z lokatami bankowymi. Otóż jak się okazuje, całkiem sporo, ponieważ jeżeli nasze pieniądze leżą w szufladzie, wówczas dotyczy ich cały wskaźnik inflacji. Jeżeli natomiast pracują i zarabiają, mamy niejako możliwość wpłynięcia na skalę tego zjawiska. Ważne jest zatem to, jakie oprocentowanie oferują nam poszczególne lokaty bankowe i jak ma się to do wspomnianego wcześniej wskaźnika inflacji. Problemem jest tutaj jednak to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy na rynku. Może się zatem okazać, że zmiany inflacji zadziałają na naszą korzyść, ale równie dobrze może być całkiem odwrotnie.

Okoliczności towarzyszące naszemu zainteresowaniu lokatami bankowymi

Ważne jest także to, aby ustalić, co właściwie skłoniło nas do zainteresowania się takim rozwiązaniem, jakim są lokaty bankowe. Przyczyny tego rodzaju decyzji mogą być bowiem naprawdę różne. Często chodzi po prostu o poszukiwania sposób na oszczędzanie, jednak niejednokrotnie zdarza się, że mamy sprecyzowany cel, którym jest osiągnięcie konkretnego zarobku z tytułu odsetek. Jeżeli zastanawiamy się nad umieszczeniem swoich środków na lokacie, bez wątpienia trzeba określić szczegóły naszej indywidualnej sytuacji finansowej, a także możliwości w tym zakresie. Lokata jest umową o charakterze terminowym, a jej zerwanie przed czasem najczęściej powoduję utratę wypracowanych dotychczas odsetek. Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest to, aby umiejętnie określić, ile pieniędzy możemy umieścić na lokacie bankowej, aby nie być zmuszonym później do wypłacenia ich przed terminem. Nieprzewidziane decyzje w tym zakresie mogą sprawić, że całe przedsięwzięcie straci sens. Należy zostawić sobie tutaj pewien zapas środków i nie planować budżetu na styk. Nigdy nie wiadomo przecież, co się wydarzy. Co prawda zawsze mogą wystąpić nieoczekiwane sytuacje, których nie sposób było wcześniej przewidzieć, jednak należy to już uznać za ryzyko wpisane w tego rodzaju działania. Dobrze jest być przygotowanym na wszelkie ewentualności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.