Demografia, a problematyka oszczędzania

0
170

Wskaźniki demograficzne w Polsce nie przedstawiają się zbyt optymistycznie. Według MFW liczba osób w wieku produkcyjnym obniży się w kolejnych 20-30 latach w granicach 30%, a to i tak bardzo pozytywna prognoza. Z demografii wynika bardzo prosty wniosek. Nie można skupiać się wyłącznie na publicznym systemie emerytalnym, ale oszczędzać na własną rękę.

Scenariusze demograficzne, a realna potrzeba oszczędzania

Oszczędzanie jest możliwe praktycznie w każdym przypadku pod warunkiem generowania regularnych dochodów z pracy. Najgorsze scenariusze demograficzne mówią o podniesieniu poziomu opodatkowania do absurdalnych poziomów łącznie ze wzrostem wieku emerytalnego. Można powiedzieć, że masz zaledwie 10-20 lat na wygenerowanie optymalnych nadwyżek finansowych umożliwiających zwykłe przetrwanie.

Jak podejść do problemu oszczędzania strategicznie?

Zastanów się, ile pieniędzy wygospodarujesz w ciągu miesiąca. Przemyśl tworzenie bilansu (dochody/koszty) ze szczególnym uwzględnieniem cięcia wydatków. To nie tylko gwarancja pozytywnego wpływu na oszczędności, ale też poprawa zdolności kredytowej. Oszczędzanie najlepiej rozpoczynać od najprostszych instrumentów, czyli najmniej ryzykownych. W kolejności od bezpiecznych do najbardziej ryzykownych masz do czynienia z lokatami bankowymi, obligacjami, funduszami inwestycyjnymi (wysokie prowizje), obligacjami korporacyjnymi (ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa), akcjami spółek dywidendowych (potrzeba monitorowania polityki dywidendy z roku na rok). Najbardziej ryzykowne narzędzia inwestycje to instrumenty pochodne, w tym giełda walutowa Forex.

Dywersyfikacja oszczędności i inwestycji szansą na godną przyszłość

Oszczędzanie w połączeniu z drobnymi inwestycjami obarczonymi niewielkim ryzykiem to realna szansa na pokonanie inflacji i stworzenie poduszki finansowej do standardowej emerytury. Demografia nie kłamie, a liczba urodzeń cały czas spada, dlatego planowanie oszczędzania to nie żaden wymysł, ale pilna potrzeba, która stanowi o być, albo nie być budżetu domowego w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Oszczędzanie na lokatach staje się bardziej opłacalne w okresie wysokich stóp procentowych, a te zmieniają się zgodnie z wahaniami cyklu koniunkturalnego.

Zobacz także:  Najbardziej powszechne oferty lokat