Konto oszczędnościowe czy lokata bankowa?

0
100

W ostatnim czasie Polacy coraz bardziej przekonują się do tego, by odpowiednio zadbać o swoje oszczędności. Zdajemy już sobie sprawę z faktu, że nie wystarczy po prostu zrezygnować ze zbędnych wydatków, ale trzeba także wykorzystać różnego rodzaju narzędzia oferowane nam przez banki do tego, by swoje oszczędności pomnażać. Takich produktów, które służą właśnie temu celowi jest więcej, jednak trzeba pamiętać, że każdy jest obarczony pewnym ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Największe ryzyko dotyczy przede wszystkim różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Najmniejszym ryzykiem obarczone jest z kolei gromadzenie środków pieniężnych na koncie oszczędnościowym lub lokacie bankowej. Tutaj właściwie ma się gwarancję odzyskania przynajmniej takiej kwoty, jaką wcześniej się wpłaciło. Ale przecież nie tylko taki jest cel współczesnego oszczędzania. Warto więc dobrze przyjrzeć się możliwościom, jakie daje lokata bankowa i konto oszczędnościowe, by wybrać odpowiadające swoim potrzeb narzędzie.

Podstawowe różnice

Podstawową różnicę między kontem oszczędnościowym a lokatą bankową stanowi oprocentowanie oferowane przez bank. Oczywiście nie jest trudno domyślić się, że konto bankowe będzie oferowało znacznie mniejsze zyski. Oprocentowanie lokaty jest wyraźnie większe, choć zależy ono przede wszystkim od rodzaju samej lokaty. Jeśli jest to lokata długoterminowa, jej oprocentowanie będzie większe niż w przypadku lokaty na krótki okres lub tak zwanej lokaty dynamicznej. Drugą różnicę stanowi oczywiście możliwość wypłacania środków. W przypadku konta oszczędnościowego przechowane tam pieniądze można bez problemu wypłacić i to w dowolnej ilości. Najczęściej można to zrobić raz w miesiącu bezpłatnie, a w przypadku większej ilości wykonywanych operacji trzeba tylko zapłacić bankowi stosowną prowizję. W przypadku lokaty, jeśli jest to lokata dynamiczna, również można wypłacić środki, ale można to zrobić raz, po prostu zamykając lokatę. Z kolei w przypadku lokat długoterminowych ich likwidacja przed czasem określonym w umowie też jest możliwa, ale grozi utratą wszystkich zgromadzonych odsetek. Różnice dotyczą także wpłacania środków na konto i lokatę. Konto w każdej chwili można zasilić, a na lokacie do czasu jej zakończenia będą tylko środki wpłacone na początku plus oczywiście dodane odsetki.

Zobacz także:  Odpowiedzialne podejście do finansów