Upadłość konsumencka, a inne formy restrukturyzacji zadłużenia?

0
170

Funkcjonowanie narzędzi restrukturyzacyjnych przy spłacie kredytów długo lub nawet krótkoterminowych nie dziwą, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji losowych na poziomie zadłużonego gospodarstwa domowego. W artykule porozmawiamy o najpopularniejszych narzędziach przeznaczonych do szybkiego oddłużania. Zobaczysz również, jak efektywnie zaplanować restrukturyzację budżetu domowego i w jaki sposób podchodzić do negocjacji z wierzycielami.

Upadłość konsumencka to zdecydowanie najpoważniejsza forma restrukturyzacji zadłużenia. Nie jest dostępna dla każdego kredytobiorcy, ale wyłącznie po wystąpieniu sytuacji losowych, niespodziewanych wydarzeń, które faktycznie uniemożliwiają regulowanie zobowiązania. Przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej składasz naturalnie formy wniosek, a także musisz przygotować się na licytację praktycznie całego majątku trwałego z pozostawieniem pieniędzy na wynajęcie mieszkania, czy na podstawowe opłaty. W krajowych warunkach kredytobiorca zachowuje też prawo do pensji minimalnej. Komornik nie naruszy kwoty niezbędnej do przetrwania gospodarstwa domowego. Upadłość konsumencka to sytuacja trudna, ale dająca szansę na wyjście z zadłużenia praktycznie automatycznie. Wyprzedaż majątku jest bolesna, jednak przy bardzo dużym zadłużeniu, do tego z rosnącymi stale odsetkami karnymi nie ma często innej możliwości. Wiele osób korzystało z upadłości konsumenckiej po klęskach żywiołowych. Procedura w ostatnich latach mocno się uprościła. Warto jednak przemyśleć kontakt z wyspecjalizowanym podmiotem związanym z kwestiami oddłużania.

Inne formy restrukturyzacji zadłużenia w zadłużonych gospodarstwach domowych

Najprostsza forma restrukturyzacji to naturalnie podpisanie dodatkowego aneksu do umowy kredytowej. Możesz poprosić kredytodawcę, aby wydłużył okres kredytowania w zamian za niższe raty miesięczne, co jednocześnie odbije się negatywnie na koszcie obsługi całego zobowiązania. Im dłuższy kredyt gotówkowy, tym więcej płacisz. Odsetki generują się od wyższej kwoty. Multimedialne kalkulatory pomogą ci określić opłacalność praktycznie każdej formy restrukturyzacji zadłużenia dostępnej na rynku. Inne możliwości to wakacje kredytowe, czyli odroczenie spłaty rat, np. przez 3 miesiące. W tym okresie dalej masz do czynienia z naliczaniem oprocentowania, do tego od wyższej, niespłacanej kwoty. Wakacje kredytowe opłacają się zatem bankowi detalicznemu, czy firmie pożyczkowej, ale z drugiej strony to narzędzie rozsądne w ramach restrukturyzacji dla gospodarstw domowych posiadających przejściowe problemy z płynnością finansową.

Zobacz także:  Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt?

Czy warto stosować narzędzia restrukturyzacji długu?

Negocjacje z kredytodawcą najlepiej rozpoczynać natychmiast po pojawieniu się problemów ekonomicznych, ponieważ wiele instytucji po prostu wycofuje się z umowy, jeżeli nie spełniasz warunków spłaty. To duże ryzyko, które prowadzi nawet do utraty zabezpieczeń.